Bitės

Kaina 14,00 Eur.
dekoracijos ant sienos bites

Pelėdos

Kaina 14,00 Eur.
dekoracijos ant sienos peledos

Skrendančios boružės

Kaina: 14,00 Eur.
dekoracijos ant sienos skrendancios boruzes