Bitė

Išmatavimai: 33 x 15 cm Kaina: 18,00 Eur.
lentele vardams bite

Bitė

Išmatavimai:29,2 x18,5 cm. Kaina: 16,00 Eur.
IMG_0984

Boružė

Išmatavimai:29,2×18,5 cm. Kaina: 16,00 Eur.
unnamed (3)

Katytė

Išmatavimai:17,5×11,2cm. Kaina: 9,00 Eur.
IMG_0924

Mėlyni angeliukai

Išmatavimai:40,4×17 cm. Kaina: 18,00 Eur.
unnamed (6)

Meškutis

Išmatavimai:17,5×11 cm. Kaina: 9,00 Eur.
unnamed (2)

Paukšteliai

Išmatavimai:40,4×17 cm. Kaina:18,00 Eur.
unnamed (7)

Pelė

Išmatavimai: 17 x 11 cm Kaina:  9,00 Eur.
lentele vardams pele

Pelėda

Išmatavimai:17,5×11 cm. Kaina: 9,00 Eur.
IMG_0945

Rožiniai angeliukai

Išmatavimai: 40,4×17 cm. Kaina: 18,00 Eur.
unnamed (5)

Šikšnosparnis

Išmatavimai: 17,5×11 cm. Kaina: 9,00 Eur.
IMG_0936

Skrendančios boružės

Išmatavimai:40,4×17 cm. Kaina:18,00 Eur.
unnamed (8)

Skrendanti boružė

Išmatavimai: 33 x 15 cm Kaina: 18,00 Eur.
lentele vardams skrendanti boruze

Varlytė

Išmatavimai:17,5×11 cm. Kaina: 9,00 Eur.
IMG_0931

Vėžliukas

Išmatavimai:17,5 x 11 cm. Kaina:  9,00 Eur.
IMG_0942

Zuikis

Išmatavimai: 17 x 11 cm Kaina:  9,00 Eur.
lentele vardams zuikis

Zuikis

Išmatavimai:29,2×18,5 cm Kaina: 16,00 Eur.
unnamed (4)